VÅRA LÖSNINGAR

Vi vill göra din GDPR-efterlevnad praktisk och okomplicerad, vi erbjuder en användarvänlig online-lösning, konsulttjänster och kvalitetssäkring.

Kontakta oss

Konsulttjänster

Våra konsulter finns tillgängliga om ni behöver ytterligare expertis eller kapacitet för att hjälpa till att minska era brister i efterlevnaden.

Programvara

En digital verktygslåda med instrument för kartläggning, inspektioner, riskbedömning, analyser och dokumentation.

Kvalitetssäkring

Navigerade ert företag utan hjälp genom den praktiska GDPR-implementeringsfasen? Låt oss ta en titt på ditt material.

Adress

Djupviksgatan 20
SE - 941 33 Piteå

Org Nr.

559151-4889