GDPR REVISION

Fokus för en GDPR-granskning är att avgöra om ert företag har implementerat policyer och procedurer för att reglera behandlingen av personuppgifter, och om behandlingen utförs i enlighet med sådana policyer och procedurer.

Fördelarna med en revision inkluderar

Öka medvetenheten om dataskydd och säkerhet

Dokumentera ledningens engagemang för vikten av dataskydd

Oberoende försäkran om dataskyddspolicyer och praxis

Identifiering av risker och specifika rekommendationer för att hantera dem

PersondataSupports GDPR-revision innefattar planering och förberedelse av ett frågeformulär, ett dagsöversiktsbesök på dina kontor och innehåller en omfattande granskning av:

  • Överensstämmande dokumentation såsom register över bearbetningsaktiviteter; riskbedömningar; policyer och förfaranden för behandling av personuppgifter; integritetspolicy; logg över datasäkerhetsbrott; samtyckeformulär; personuppgiftsbiträdesavtal och inspektioner
  • Radering av personuppgifter i filer och IT-system
  • Lösenordskrav; tillgång till personuppgifter; radera tidigare anställda
  • Förfaranden för förändringshantering - testas och godkänns systemändringar?
  • Procedurer för säkerhetskopiering och återställning, incidenthantering och beredskapsplan
  • Cybersäkerhet t.ex. utbildning i personalmedvetenhet; säkerhetsuppdateringar; antivirusprogram och webbplatsens säkerhet
  • Fysisk säkerhet - används fönsterbrädor som arkiv; är datorer låsta när anställda går ut; är ditt serverrum tillräckligt skyddat?

Baserat på GDPR-revisionsstandarder producerar vi en revisionsrapport med efterlevnadsluckor och specifika rekommendationer och presenterar den för din företagsledning.

Kontakta oss på info@persondatasupport.se eller ring oss på +46 911 230 550

och låt oss o-komplicera ditt GDPR arbete.

Adress

Djupviksgatan 20
SE - 941 33 Piteå

Org Nr.

559151-4889