MEDVETENHETSUTBILDNING

Är dina anställda i rätt GDPR-läge?

Den allmänna dataskyddsförordningen som trädde i kraft i maj 2018 innebär att företagsledare och företagare står inför en ny uppsättning utmaningar. En av de viktigaste uppgifterna är att mobilisera din personal för att agera i enlighet med en ny uppsättning dataskyddsregler.

Att kunna dokumentera er utbildning om medvetenhet i dataskyddsförordningen/GDPR kan vara mycket värdefullt. det kommer definitivt att förbättra er position när ni möter dataskyddsmyndigheterna vid en inspektion eller efter ett dataintrång på grund av mänskliga fel.

PersonDataSupports medvetenhetsutbildning riktar sig till alla anställda och ger en grundläggande förståelse för hur man hanterar och behandlar personuppgifter.

E-LEARNING

PersondataSupport e-Learning-modulen ger möjlighet att skräddarsy träningspass och tillgodose era specifika krav. Frågorna skickas till era anställda och svar registreras i din GDPR-portal - ett enkelt sätt att dokumentera er personals medvetenhetsträning. Skapa era egna frågor i varierande svårighetsgrad, eller ta frågor från vårt frågebatteri.

OVår e-lärandemoduler är särskilt väl lämpade för grundläggande medvetenhetsträning och är en effektiv och resursbesparande lösning.

Läs mer

GRUPPARBETE

Om ditt företag föredrar en mer traditionell GDPR-utbildningsstrategi, där din personal får en chans att diskutera ämnet djupare, erbjuder vi att genomföra grupparbeten och ordna fram undervisningsresurser.

Kontakta oss

Kontakta oss på info@persondatasupport.se eller ring oss på +46 911 230 550

och låt oss o-komplicera ditt GDPR arbete.

Adress

Djupviksgatan 20
SE - 941 33 Piteå

Org Nr.

559151-4889