GDPR PORTALEN

- SPARA TID OCH RESURSER

GDPR-portalen är den allmänna dataskyddsförordningen översatt till praktiken. En digital verktygslåda med instrument för kartläggning, kontroller, riskbedömning, analyser och dokumentation. Du kan låta portalen vägleda dig genom processen eller konsultera våra experter.

Förbereder ni er för att ta itu med GDPR eller navigerade ni redan säkert genom implementeringsfasen och har nu riktat er till underhåll? I båda fallen sparar GDPR Portal er tid och värdefulla resurser. Vi har strävat efter att göra portalen användarvänlig och lättillgänglig utan att kompromissa med professionalism och juridiskt innehåll.

Funktioner

Enkel kartläggning av arbetsprocesser, datahanterare och IT-system

Utkast till policyer och förfaranden

Utkast till handbok för anställda, avtal om hemlighållande och samtycke

Modul för riskbedömning av datatillgångar och bearbetningsaktiviteter

Inspektionsmodul med Årshjul för periodiska kontroller

Gap analyser

Arbeta från ett centralt nav med ett obegränsat antal användare

Ladda upp dina filer till GDPR-portalen och få läskvitton

Hantera åtkomsträttigheter för enskilda användare eller genom fördefinierade roller

Manualer, hjälpverktyg och checklistor

Gratis teknisk och GDPR-hjälplinje

Gratis hjälp vid din första inspektion av Dataskyddsmyndigheten

Premiummodul för utbildning i e-lärande och medvetenhet

Separat översikt och dokumentation av aktiviteter som rör inspektioner av dataskyddsombudet (DSO)

KONTINUERLIGT UPPDATERAD

GDPR-portalen uppdateras kontinuerligt med de senaste riktlinjerna och lagstiftningen, och vi förbättrar ofta användargränssnittet och lägger till funktioner - ganska ofta som ett resultat av möten och konversationer med kunder.

Skapa ett demo konto

SKRÄDDARSYTT TILL DIN INDUSTRI

Vi erbjuder GDPR-portalen med branschlösningar för t.ex. bostads- och fastighetsorganisationer, entreprenörer, tandläkare, handelshögskolor, detaljister, arkitekter, lantmäterier och revisorer.

Läs mer om våra branschlösningar här

Kontakta oss på info@persondatasupport.se eller ring oss på +46 911 230 550

och låt oss o-komplicera ditt GDPR arbete.

Adress

Djupviksgatan 20
SE - 941 33 Piteå

Org Nr.

559151-4889