KONSULTTJÄNSTER – GENOMFÖRANDE

Behöver ni hjälp för att komma igång?

GDPR Portal är utformad för att vägleda er och era kollegor hela vägen genom er implementeringsprocess och - lika viktigt - det efterföljande underhållsarbetet. Det är en praktisk och okomplicerad online-lösning som inte kräver expertkunskaper i regelverket.

De flesta av våra kunder väljer dock att anlita tjänster av en PersonDataSupport-konsult. För små företag underlättar en extern konsult stressen på era egna begränsade personalresurser, medan företag och organisationer med en komplex och kanske multinationell organisation ofta ser expertkunskaper och erfarenheter som väsentliga.

Mindre och större företag har gemensamma mål: att genomföra den allmänna dataskyddsförordningen och att utveckla kunskap och procedurer för att säkerställa och upprätthålla fortsatt GDPR-efterlevnad. Vår typiska implementeringstjänst innehåller några viktiga komponenter:

  • Uppdatering av all relevant information i GDPR-portalen
  • Riskbedömning av alla processer och aktiviteter
  • Säkra de lagliga grunderna för bearbetning
  • Utarbeta GDPR-förfaranden, processer och policyer
  • Upprättande av efterlevnadskontroller
  • Förklaring av skillnaden, GAP analyser
  • Personalutbildningar

Kontakta oss på info@persondatasupport.se eller ring oss på +46 911 230 550

och låt oss o-komplicera ditt GDPR arbete.

Adress

Djupviksgatan 20
SE - 941 33 Piteå

Org Nr.

559151-4889