E-learning

PersondataSupport har utvecklat en e-inlärningsmodul som ett premiumtillägg för GDPR-portalen som gör att du kan skapa frågebatterier. Du kan skicka frågor till era anställda med svar registrerade i GDPR-portalen och dokumentera din personals medvetenhetsträning.

Du har möjlighet att direkt importera CSV-filer som innehåller deltagarlistor eller manuellt registrera varje enskild deltagare.

GDPR UTBILDNING

Vår e-inlärningsmodul levereras med en uppsättning förberedda GDPR- och IT-säkerhetsfrågor, men egentligen är det bara er fantasi som begränsar vilka frågor som läggs in i inlärningsmodulen: du kan också välja att använda modulen för digital personalutbildning om livsmedelssäkerhet, kvalitetssäkring, arbetsmiljö etc.

Kontakta oss på info@persondatasupport.se eller ring oss på +46 911 230 550

och låt oss o-komplicera ditt GDPR arbete.

Adress

Djupviksgatan 20
SE - 941 33 Piteå

Org Nr.

559151-4889