GRUPP PORTAL

Är ni dataskyddsansvarig eller regelefterlevnadsansvarig

  • i ett företag med dotterbolag?
  • i en nationell organisation med lokala filialer?
  • i en IT-verksamhetsgrupp för utbildningsinstitutioner?
  • i ett förvaltningsbolag för bostadsföreningar?
  • i ett administrativt tjänsteföretag för verktyg?

PersondataSupport Grupp Portal ger er en omfattande översikt och möjligheten att samtidigt uppdatera t.ex. kartläggning, kontroller, policyer och analyser för alla eller utvalda dotterbolag och medlemmar. Ni kan ladda upp filer, ta emot läskvitton och kontinuerligt kommunicera med användarna.

Vanligtvis beviljas enskilda dotterbolag, dotterbolag eller filialer skrivåtkomst till sina egna GDPR-poster, medan ni har administrativ tillgång till alla GDPR-konton i hela gruppen eller organisationen.

Vi tillgodoser härmed önskan från många av våra GDPR-kunder som har begärt möjligheten att göra identiska registreringar snabbare för flera företag eller medlemmar.

Kontakta oss på info@persondatasupport.se eller ring oss på +46 911 230 550

och låt oss o-komplicera ditt GDPR arbete.

Adress

Djupviksgatan 20
SE - 941 33 Piteå

Org Nr.

559151-4889